Read More →

กรอกข้อมูลการสมัคร Nicolabo cafe รับสมัครพนักงาน Part Time ชั่วโมงละ 50 บาท พนักงานคาเฟ่ รับผิดชอบคาเฟ่และให้บริการลูกค้าชาวต่างชาติ รับ Order เครื่องดื่ม ชงเครื่องดิ่ม รับผิดชอบ รับ-ทอน เงินลูกค้าที่มาใช้บริการ งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย เงินเดือน พนักงาน Part Time ชั่วโมงละ 50 บาท รายละเอียดการทำงาน วันทำงาน : จันทร์ – ศุกร์ เวลาทำงาน : 9:00 – 19:00 ระยะเวลาเข้ากะ : วันละ 3-5 ชั่วโมง / คน คุณสมบัติผู้สมัคร อายุ 18-30 ปีRead More →