ข่าวประชาสัมพันธ์: โรงเรียนนานาชาติเวอร์โซพร้อมเปิดสอนแล้ว สิงหาคมนี้ พร้อมบุกเบิกนวัตกรรมใหม่ด้านการศึกษา VERSO Ready to Open in August 2020 A new international school designed to lead the way

โรงเรียนนานาชาติเวอร์โซพร้อมเปิดสอนแล้ว สิงหาคมนี้
(โรงเรียนนานาชาติผู้บุกเบิกนวัตกรรมใหม่ด้านการศึกษา)

Cameron Fox, VERSO’s Founding Head of School_2โรงเรียนนานาชาติเวอร์โซเผยความคืบหน้าล่าสุดของการก่อสร้างโรงเรียนและออกแบบหลักสูตรก่อนเปิดภาคการศึกษาแรกในเดือนสิงหาคมนี้ พร้อมตอกย้ำความมุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์ที่เน้นการพัฒนาศักยภาพอย่างสูงสุดของนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ในฐานะผู้นำด้านการเรียนการสอนระบบโรงเรียนนานาชาติและนวัตกรรมการศึกษาระดับโลก

ทีมงานของเวอร์โซทุกคนตั้งตารอที่จะได้ต้อนรับนักเรียนกลุ่มแรกในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้” มร. คาเมรอน ฟ็อกซ์ หัวหน้าผู้บริหารโรงเรียนนานาชาติเวอร์โซ กล่าว ขณะนี้ กระบวนการก่อสร้างอาคารเรียนและการเตรียมหลักสูตรการสอนของเราใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้ว ครูผู้มีบทบาทเพิ่มเติมในการออกแบบการเรียนรู้ (Learning Designers) ของเวอร์โซทุกคนรู้สึกตื่นเต้นมากที่จะได้พบกับนักเรียนรุ่นก่อตั้งและอยู่เคียงข้างพวกเขาในก้าวแรกของการเดินทางที่เหลือเชื่อไปด้วยกัน

โรงเรียนนานาชาติเวอร์โซจะเปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาลไปจนถึงเกรด 12 โดยใช้หลักสูตรแบบอเมริกันที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของรัฐนิวยอร์ก และเน้นการเรียนรู้แบบสหวิทยาการ (Interdisciplinaryการจัดการเรียนการสอนผ่านโครงการต่างๆ (Project-based) และการพัฒนาแบบรายบุคคล (Personalized)

“เราทุกคนต่างก็คงเคยประสบกับปัญหาของการเรียนการสอนแบบดั้งเดิม ที่บังคับให้นักเรียนทุกคนต้องเรียนทุกอย่างเหมือนกัน ข้อจำกัดดังกล่าวอันเกิดจากมุมมองเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาและหลักสูตรแบบเดิมๆ คือสิ่งที่ขวางกั้นไม่ให้นักเรียนสามารถพัฒนาศักยภาพที่แท้จริง โรงเรียนนานาชาติเวอร์โซมีมุมมองต่อประสบการณ์การเรียนรู้ที่แตกต่างออกไป จากการศึกษาวิจัยของเราพบว่า การให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านโครงการที่สนใจและสามารถตอบข้อสงสัยของตนเองได้ จะช่วยพัฒนาศักยภาพของพวกเขาได้อย่างสูงสุด มร. คาเมรอนกล่าว

ความล้ำสมัยในแง่ของการออกแบบการเรียนรู้ (Learning Design) คือปัจจัยที่ดึงดูดบุคลากรในแวดวงการศึกษาจากทั่วโลกให้เข้ามาร่วมงานกับโรงเรียนนานาชาติเวอร์โซ

มร. คาเมรอนเผยว่า “ในระยะเวลา ปีก่อนเปิดโรงเรียน เราได้ก่อตั้งทีมออกแบบการเรียนรู้ (Learning Design Team) ทีมแรกของเวอร์โซขึ้น ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรด้านการศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ 12 คนที่เราเฟ้นหามาจากทั่วโลก ที่มีประสบการณ์การทำงานทั้งในโรงเรียนแบบดั้งเดิมและโรงเรียนแนวคิดใหม่ Learning Designer ของเราทุกคนมีความปรารถนาร่วมกันที่จะสร้างโรงเรียนให้เป็นสถานที่ที่นักเรียนได้ค้นพบตัวตน สร้างความมั่นใจ ตลอดจนพัฒนาทักษะต่างๆ ที่จำเป็นต่อการกำหนดเส้นทางชีวิต เราใช้เวลากว่า ปี ในการคิดค้นและทดสอบหลักสูตรที่สมบูรณ์เพื่อให้นักเรียนของเราได้ก้าวไปสู่อนาคตอย่างเต็มศักยภาพ โดยคำนึงถึงความสำคัญของการเรียนรู้และพัฒนาตามความสามารถรายบุคคล”

นอกเหนือจากหลักวิชาการแล้ว นักเรียนเวอร์โซจะได้เรียนรู้ในรูปแบบสหวิทยาการ ที่เน้นการทำโครงการเป็นกลุ่มประกอบด้วยสมาชิกหลากหลายวัย การเรียนและกิจกรรมในแต่ละวันจะถูกจัดสรรอย่างลงตัวเพื่อให้นักเรียนได้ปรึกษาและทำงานร่วมกับ Learning Designer อย่างเต็มที่ในโครงการแต่ละชิ้นที่ได้รับมอบหมาย ผลงานของนักเรียนเวอร์โซจะได้รับการประเมินโดยคณาจารย์ตลอดจนเพื่อนนักเรียนด้วยกัน โดยใช้เกณฑ์การประเมินแบบพิเศษและแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นระบบในการสะท้อนศักยภาพของนักเรียน ควบคู่กับการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้นำเสนอความเข้าใจของตนเองที่มีต่อหัวข้อการเรียนนั้นๆ

“เราต้องการพิสูจน์ให้ผู้ปกครองเห็นว่านอกจากเวอร์โซจะแตกต่างจากโรงเรียนอื่นๆ แล้ว
ยังเป็นทางเลือกที่ดีกว่าสำหรับนักเรียนด้วย เราเชื่อว่านักเรียนของเวอร์โซจะเติบโตและก้าวไปได้ไกลกว่าการศึกษาแบบดั้งเดิมที่พวกเขาจะได้รับในโรงเรียนทั่วไป เพราะนี่คือโรงเรียนที่ออกแบบและสร้างขึ้นเพื่อจุดประกายเยาวชนและส่งเสริมให้พวกเขาได้พัฒนาทักษะและทัศนคติที่จำเป็นต่ออนาคตภายภาคหน้าที่ยากจะคาดเดา” 
มร. คาเมรอนกล่าว
Swimming pool in Lower Loop Hub front The Hub Verso (1)มร. คาเมรอนระบุด้วยว่า สื่อการเรียนการสอนและสิ่งอำนวยความสะดวกระดับโลกภายในพื้นที่โรงเรียนนานาชาติเวอร์โซ ล้วนแล้วแต่ออกแบบขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับประสบการณ์การเรียนรู้และส่งเสริมจินตนาการของนักเรียนทั้งสิ้น อาคารเรียนทรงกลมที่เป็นเอกลักษณ์หรือ “ลูป (Loop)” ออกแบบขึ้นมาเพื่อสร้างความรู้สึกที่เชื่อมโยงระหว่างกันในทุกส่วน ตลอดจนก่อให้เกิดความลื่นไหล และสภาพแวดล้อมของการเรียนที่เอื้อให้เกิดการทำงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดความรู้และไอเดียใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องไม่รู้จบ

เวอร์โซฉีกตัวเองจากกระบวนการออกแบบโรงเรียนแบบดั้งเดิม โดยภายใต้ความร่วมมือกับ
ไอดีโอ 
(IDEO) บริษัทด้านนวัตกรรมและการออกแบบระดับโลกจากซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา เวอร์โซพร้อมแล้วที่จะมอบวิสัยทัศน์ด้านการศึกษาที่แตกต่างและกว้างไกล
มร. คาเมรอนและ Learning Designer ได้ทำงานร่วมกับทีมนักออกแบบมากความสามารถของ IDEO เพื่อผสมผสานองค์ประกอบต่างๆ ของโรงเรียนที่เป็นแรงบันดาลใจจากทั่วโลกมาไว้ที่โรงเรียนนานาชาติเวอร์โซ พร้อมสำรวจข้อมูลจากเหล่านักเรียน ครู และผู้ปกครองที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ อเมริกา สิงคโปร์ และฮ่องกง จนได้ข้อสรุปว่าแนวทางการออกแบบโดยคำนึงถึงมนุษย์เป็นศูนย์กลางคือหัวใจหลักของวัฒนธรรมองค์กรและวิสัยทัศน์ด้านการเรียนรู้ของโรงเรียนนานาชาติเวอร์โซ

“ที่เวอร์โซ เราคิดและลงมือปฏิบัติในฐานะนักออกแบบ เราร่วมมือกับ IDEO เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากบรรดาผู้ปกครอง โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ และค้นหาว่าพวกเขาคาดหวังสิ่งใดมากที่สุดจากการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนนานาชาติ และนี่เองคือที่มาของความเชื่อตั้งต้น 3 ประการของเวอร์โซ ได้แก่ นักเรียนของเวอร์โซจะต้องรู้จักตัวตนและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตัวเอง พวกเขาจำเป็นต้องรู้จักวิธีการมีส่วนร่วมกับสิ่งรอบตัว และพวกเขาจะประสบความสำเร็จได้เมื่อมีความมั่นใจในการกำหนดเส้นทางชีวิตของตัวเอง” มร. คาเมรอนกล่าวสรุป

โรงเรียนนานาชาติเวอร์โซได้รับการรับรองโดย Western Association of Schools and Colleges หรือ WASC ซึ่งเป็นสมาคมที่ให้การรับรองคุณภาพและประทับตราใบรับรอง ประกาศนียบัตร และหนังสือรับรองผลการศึกษาของโรงเรียนซึ่งเป็นที่ยอมรับของมหาวิทยาลัยทั่วโลก

นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการบริหาร บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) ในเครือบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งร่วมเป็นพันธมิตรกับ บริษัท ฟอร์จูน แฮนด์ เวนเจอร์ ลิมิเต็ด จากฮ่องกง ในการก่อตั้งโรงเรียนนานาชาติเวอร์โซ กล่าวว่า “เนื่องจากโลกของการศึกษาในยุคปัจจุบันกำลังเปลี่ยนไป ยู ซิตี้ ภูมิใจที่ได้มีบทบาทเป็นผู้บุกเบิกในการลงทุนสร้างโรงเรียนแห่งใหม่ที่จะเป็นนวัตกรรมด้านการศึกษาสำหรับอนาคต โดยโรงเรียนแห่งนี้จะเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอย่างสูงสุด ผ่านการออกแบบการเรียนรู้บนพื้นฐานของความอยากรู้อยากเห็นของนักเรียน ตลอดจนความสามารถรายบุคคล”

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างโรงเรียนที่เตรียมความพร้อมเด็กรุ่นใหม่สู่อนาคต เราเชื่อว่าเวอร์โซจะเป็นทางเลือกสำหรับผู้ปกครองผู้มีความคิดก้าวหน้าและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีนวัตกรรมด้านการเรียนรู้แบบใหม่ซึ่งตอบโจทย์ในโลก
ที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
 (Disruption) ยู ซิตี้ มีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนแก่เวอร์โซอย่างต่อเนื่อง พร้อมดำเนินกลยุทธ์ต่างๆ ทั้งช่องทางออนไลน์ ออฟไลน์  และออนกราวด์ อาทิ การทำเวิร์คช็อปกับผู้ปกครอง และการจัดงานโอเพนเฮ้าส์ที่โรงเรียน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายจำนวนนักเรียนในภาคการศึกษาแรกที่ 100-200 คน นางสาวปิยพรกล่าว

เพื่อขยายโอกาสให้เยาวชนได้สัมผัสกับนวัตกรรมใหม่ด้านการศึกษามากขึ้น โรงเรียนนานาชาติเวอร์โซมีความยินดีที่จะมอบ “สิทธิพิเศษสำหรับผู้แรกเข้าในปีการศึกษา 2563
(2020 Student Grant)” ให้แก่ครอบครัวที่สมัครบุตรหลานเข้าเรียนในรุ่นก่อตั้ง (Founding Families) โดยผู้ปกครองจะได้รับส่วนลด 20% ของค่าเล่าเรียนรายปีเป็นระยะเวลา 4 ปีติดต่อกัน ทั้งนี้ สิทธิพิเศษดังกล่าวจะมอบให้สำหรับครอบครัวที่สมัครภายในวันที่ 31 มีนาคมนี้

ล่าสุดในเดือนมีนาคม 2563 โรงเรียนนานาชาติเวอร์โซมีความคืบหน้าด้านการก่อสร้างและความพร้อมของหลักสูตรแล้วกว่า 90% และคาดว่ากระบวนการทั้งหมดจะแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2563 ก่อนที่โรงเรียนจะเปิดภาคการศึกษาแรกในเดือนสิงหาคม 2563 ขณะนี้โรงเรียนนานาชาติเวอร์โซกำลังเปิดรับสมัครนักเรียนในชั้นเตรียมอนุบาล (Early Years 2) ถึงเกรด (Grade 8) และจะเปิดรับสมัครนักเรียนในชั้นเกรด 9-12 (Grade 9-12) ในปีถัดไป

นางสาวปิยพรกล่าเสริมว่า บริเวณโดยรอบโครงการธนาซิตี้ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนนานาชาติเวอร์โซ มีความพร้อมทั้งในด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและเส้นทางคมนาคมอย่างครบครัน
การเปิดตัวของเวอร์โซจะช่วยพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้เติบโตมากยิ่งขึ้น และจะเป็นชิ้นส่วนสำคัญที่เข้ามาเติมเต็มคุณภาพชีวิตของผู้คนในพื้นที่ ให้ย่านนี้กลายเป็นชุมชนที่เหมาะสำหรับทั้งการใช้ชีวิต การทำงาน และการพักผ่อนหย่อนใจอย่างลงตัวในทุกมิติ

โรงเรียนนานาชาติเวอร์โซตั้งอยู่ห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิเพียง กิโลเมตรหรือใช้เวลาขับรถเพียง 15 นาที และในอนาคตอันใกล้จะมีระบบขนส่งมวลชนรางเบาสายสีน้ำตาลตัดผ่าน
ในบริเวณใกล้เคียง 
ทำเลยุทธศาสตร์ทำให้เวอร์โซเอื้อต่อการรองรับนักเรียนจากนานาประเทศและเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับครอบครัวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่กำลังมองหาโรงเรียนนานาชาติในกรุงเทพฯ เขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EECหรือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โรงเรียนนานาชาติเวอร์โซออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมที่ทันสมัย ตั้งอยู่บนพื้นที่รวมกว่า
168 
ไร่ใกล้กับโครงการธนาซิตี้ในย่านบางนา และเป็นโรงเรียนนานาชาติที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ใหญ่ที่สุดเมื่อเทียบกับโรงเรียนนานาชาติอื่นๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถรองรับนักเรียนได้ถึง 1,800 คน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงเรียนนานาชาติเวอร์โซ สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ www.verso.school
หรือติดต่อทางอีเมล admissions@verso.school 
https://bit.ly/39HWbs4
Outlook-3c2fpnj0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *