Read More →

โครงการ Global Link Singapore 2019 ข่าวดีสำหรับน้อง ๆ ที่มีอายุระหว่าง 13 -18 ปี ที่อยากใช้ภาษาอังกฤษเพื่อแสดงทักษะของตนเอง ในการนำเสนอผลงานภายใต้หัวข้อ ” Science” หรือ “Global Issues” สู่นานาชาติ ในวันที่ 25 – 29 กรกฎาคม 2562 ณ ประเทศสิงคโปร์ ไม่เพียงแต่ให้น้อง ๆ ได้นำเสนอผลงานและทักษะของตัวเองเท่านั้น ! ทางเรายังพาน้อง ๆ ชมเมืองสิงคโปร์ และทัวร์สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียงของประเทศสิงคโปร์อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น ชมเมอร์ไลอ้อน หรือสิงโตเงือก สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์, วัดพระเกี้ยว วัดชื่อดังที่ออกแบบเป็นสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ถัง, เกาะเซ็นโตซ่า, สนุกสนานไปกับสวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ และอื่น ๆ อีกมากมาย สำหรับน้องRead More →