REVIEW : Julia Gabriel Centre Bangkok

Julia Gabriel Centre Bangkok

ทำอย่างไร? ให้ลูกเรากล้าแสดงความคิดเห็นของเขา กล้าแสดงออก กล้าที่จะยกมือถามเมื่อมีข้อสงสัย รู้จักการแก้ปัญหา 

IMG_8446

ที่จูเลียเกเบรียล สอนทักษะที่สำคัญต่อการใช้ชีวิตซึ่งจะติดตัวน้องๆ ตลอดไป 

พราะโลกเราทุกวันนี้เต็มไปด้วยดราม่า จูเลียเกเบรียลจึงได้คิดค้นหลักสูตร “EduDrama” ซึ่งเป็นการนำดราม่ามาผสมผสานเข้ากับการสอนของคุณครู เพื่อดึงดูดความสนใจ เพิ่มความเข้มข้นให้การเรียนสนุกสนาน ในคลาสจะมีการจำลองสถานการณ์เพื่อฝึกการแก้ปัญหา และส่งเสริมจินตนาการเพื่อการค้นพบสิ่งใหม่ๆ ให้เด็กๆ ได้พัฒนาตัวเองไปเป็น ​Confident Communicator และเตรียมพร้อมเพื่อใช้ชีวิตในสังคมอย่างประสบความสำเร็จในอนาคตIMG_9049

ทุกหลักสูตรจะสอนเป็นภาษาอังกฤษโดยมีคุณครูเป็น Native English Speaker น้องๆ จะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติผ่านกิจกรรมต่างๆ ตามหลักสูตรของจูเลียเกเบรียล

IMG_9584(Edit)

Early Learning Programmes

PlayNest (6 ถึง 18 เดือน):  

อะไรกัน 6 เดือนก็ไปโรงเรียนแล้วเหรอ? 

ใช่ค่ะ ไม่มีการเริ่มที่เร็วเกินไป เด็กทารกเริ่มต้นเรียนรู้ตั้งแต่อยู่ในท้องของแม่แล้ว เด็กเล็กที่มาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและเป็นภาวะเชิงบวก คุณครูที่คอยส่งเสริมให้เด็กๆ ได้ลองทำหลายๆ อย่างด้วยตัวเอง เช่น เล่นกับสีเอง ได้ลองชิมขนมชนิดใหม่ ได้ดูเพื่อนๆ ที่โตกว่าเป็นตัวอย่าง ได้ช่วยเหลือและเป็นพี่ตัวอย่างให้เพื่อนๆ ที่เด็กกว่า ได้ลองเต้นเข้าจังหวะกับเพลงที่สนุกสนานพร้อมผู้ปกครอง ทุกอย่างนี้จะเป็นการสร้างเสริมความมั่นใจให้เด็กๆ และเป็นการปูพื้นฐานการเรียนรู้ของน้องๆ ไปในตัวตั้งแต่ยังอยู่ในวัยแบเบาะ

รายละเอียด PlayNest (1 ชั่วโมง 30 นาทีต่อคลาส, 2 ครั้งต่อสัปดาห์): กิจกรรมในคลาสต่างๆ เช่นDramatic Storytelling, Animated Puppet Time, Live Music, Sensory Activities, Social Snack TimeIMG_0859IMG_9494(Edit2)PlayClub (18 เดือน ถึง 3 ปีครึ่ง): 

ยุคสมัยนี้คุณพ่อคุณแม่อยากจะเลือกทุกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกเสมอ ซึ่งบางครั้งก็อาจลืมฟังสิ่งที่เขาต้องการ จนกลายเป็นการคิดแทนแกมบังคับ และกลายเป็นนิสัยให้ลูกน้อยไม่กล้าที่จะตัดสินใจเลือกสิ่งต่างๆ ให้ตัวเขาเอง ที่จูเลียเกเบรียล เน้นสอนให้น้องๆ ได้รู้จักการ “เลือก” สิ่งที่เขาต้องการ ตั้งแต่ การ ”เลือก” ของเล่นที่เขาอยากเล่น การ”เลือก”ของว่างที่เขาอยากทาน ซึ่ง การ”เลือก” นี้เป็นขั้นแรกที่จะสอนให้เขารู้จักตัวเอง รู้จักการตัดสินใจในเรื่องเล็กๆ ซึ่งจะนำไปสู่การตัดสินใจที่ยิ่งใหญ่ในอนาคต และการที่เขาได้สื่อสารในสิ่งที่เขาได้เลือกแล้ว จะช่วยให้เขาได้ฝึกฝนทักษะการสื่อสารด้วยความมั่นใจอีกด้วย คลาสนี้จะช่วยเปิดโลกให้กับน้องๆ สอนให้ใช้จินตนาการ การใช้ภาษา การเข้าสังคม การร้องเพลงและเต้นไปกับดนตรีในหมู่เพื่อนๆ สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เขามีทักษะที่จำเป็นต่อการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเข้าโรงเรียนอนุบาล 

รายละเอียด PlayClub (2 ชั่วโมงต่อคลาส, 1 หรือ 2 ครั้งต่อสัปดาห์): กิจกรรมในคลาสต่างๆ เช่น Dramatic Storytelling, Drama Town Time/Play Club Bears Drama, Live Music, Arts and Crafts Activities, Social Snack TimeIMG_9202

Speech & Drama Programme (3-6 ปี):

คลาสนี้ที่รอคอย!! จูเลียเกเบรียลจะพาน้องๆ สู่ The World of Drama อย่างเต็มรูปแบบ!! แต่เดี๋ยวก่อน นี่ไม่ใช่ Actingclass หรือโรงเรียนสอนการแสดง

คลาสนี้ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้น้องๆ ได้เข้าใจศักยภาพของตัวเอง ได้เพิ่มความมั่นใจในทักษะการสื่อสาร โดยเขาจะได้แสดงความคิดเห็นที่เป็นของเขา ได้พูดหน้าคลาสอย่างเป็นธรรมชาติและฝึกการเป็นผู้ฟังที่ดี ได้ลองแสดงในบทบาทต่างๆ เพื่อเข้าใจและเคารพในมุมมองที่แตกต่าง เรียนรู้จังหวะการพูดและการใช้โทนเสียงในสถานการณ์ที่ไม่เหมือนกันเพื่อเข้าใจว่าจะต้องสื่อสารอย่างไรในสถานการณ์เหล่านั้น นอกจากนี้น้องๆ จะได้ฝึกการทำงานเป็นกลุ่มเพื่อฝึกการสื่อสารกับผู้อื่นและรู้จักการสื่อสารความคิดของตัวเอง โดยคุณครูจะหยิบยกประเด็นต่างๆ ให้น้องๆ ได้ใช้ความคิดและจินตนาการไปพร้อมกัน เป็นการฝึกให้น้องๆ ได้มีความคิดสร้างสรรค์ในการคิดแก้ปัญหาแบบนอกกรอบ และในช่วงท้ายของคลาสน้องๆ จะได้บันทึกในสิ่งที่เรียนผ่านการวาดรูปหรือการเขียนเพื่อเป็นการทบทวน จดจำ เข้าใจในสิ่งที่ทำไปทั้งหมดในวันนั้น เพราะในทุกกิจกรรมมีความหมายและเป็นไปเพื่อพัฒนาการของทักษะที่สำคัญต่อการใช้ชีวิตอย่างประสบความสำเร็จในอนาคต

 

รายละเอียด Speech & Drama (1 ชั่วโมง 30 นาทีต่อคลาส, 1 ครั้งต่อสัปดาห์): กิจกรรมในคลาสต่างๆ เช่น Show and Tell, Story/Poem Reading Time, Drama and Role-Play TimeIMG_9422IMG_8972

ใครคือจูเลียเกเบรียล (ผู้ก่อตั้งโรงเรียน / Founder)

สมัยที่คุณจูเลีย เกเบรียลยังเป็นเด็ก เธอค่อนข้างเงียบและขี้อาย คุณแม่เลยส่งให้เธอไปเรียน Speech and Drama class หลังจากผ่านไป 1 ปี เด็กหญิงจูเลียได้กลายเป็นคนที่มีความมั่นใจ กล้าพูดในสิ่งที่เธอคิดและมีความกล้าแสดงออก เมื่อคุณจูเลียได้ย้ายจากประเทศอังกฤษไปอยู่ที่สิงคโปร์ในปี 1983 เธอได้เล็งเห็นแล้วว่าเด็กๆ ในสิงคโปร์น่าจะได้รับประโยชน์อย่างมากจาก Speech and Drama จึงเริ่มเปิดสอนโปรแกรมนี้ครั้งแรกที่บ้านของเธอในสิงคโปร์ และนั่นคือจุดเริ่มต้นของ Julia Gabriel Centre หลังจากโปรแกรม Speech and Drama ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจากคุณพ่อคุณแม่ที่ส่งลูกมาเรียน คุณจูเลียก็ได้พัฒนาหลักสูตรเพิ่มเติมสำหรับเด็กเล็ก (Early Learning) โดยใช้ EduDrama เข้ามาเป็นหัวใจของทุกโปรแกรมการสอน 

ปัจจุบันคุณจูเลีย เกเบรียลได้รับเกียรติให้เป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพของ Guildhall School of Music & Drama (London, U.K.) จากผลงานและสิ่งต่างๆ ที่เธอได้ทำให้กับสาขางานด้าน Speech and Drama 

Guildhall School of Music & Drama ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1880 อยู่ในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ เป็นสถาบันชั้นนำที่สอนด้านดนตรีและศิลปะการแสดง มีดาราระดับโลกหลายรายที่ได้เรียนจบเป็นศิษย์เก่าของสถาบันนี้ เช่น Orlando Bloom, Daniel Craig,​ Ewan McGregor  

About Julia Gabriel Centre

จูเลียเกเบรียลเซ็นเตอร์เป็นโรงเรียนพัฒนาทักษะเด็กที่ได้รับความไว้วางใจจากพ่อแม่สิงคโปร์เป็นอันดับ 1! 

คุณจูเลีย เกเบรียล ชาวอังกฤษผู้ก่อตั้งโรงเรียนและหลักสูตร ได้เริ่มเปิดสอนในประเทศสิงคโปร์ครั้งแรกมากว่า 30 ปีที่แล้ว และตอนนี้จูเลียเกเบรียลเซ็นเตอร์มี 12 สาขาใน 6 ประเทศทั่วโลก
JGC_Logo_CMYK_FA

สาขาแรกของจูเลียเกเบรียลในประเทศไทยเริ่มเปิดรับนักเรียนในเดือนมิถุนายน 2562 นี้ และสามารถติดต่อได้ที่
Info
ชั้น 2 Bambini Villa ซอยสุขุมวิท 26.
Tel: (063) 924-6542 Email:
enquiries@juliagabriel.co.th Line: @juliagabrielbkk
FB: https://www.facebook.com/juliagabrielbkk Website: https://www.juliagabriel.co.th

 

[googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3875.9986878628215!2d100.56822273190012!3d13.71852906391958!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x30e29fc53329c717%3A0xc6611de4148ae4c!2sJulia+Gabriel+Centre+Bangkok!5e0!3m2!1sth!2sth!4v1564041626030!5m2!1sth!2sth&w=600&h=450]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *