EFL Courses @ Little Maple Nursery สาขาสาทร เพราะภาษาอังกฤษ เป็นเรื่องสนุก

Little Maple Nursery เนอร์สเซอรี่ 2 ภาษา ที่สอนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งสอนโดย Native Speaker คุณครูที่นี่ดูแลและสอนเด็กๆ อย่างใกล้ชิด ซึ่งผู้ปกครองหลายๆ คนก็ได้เล่าถึงพัฒนาการของเด็กที่ดีขึ้นทั้งในเรื่องของภาษา ความรู้รอบตัว การช่วยเหลือตัวเอง ทั้งการเรียน 2 ภาษาของที่นี่ยังสนุก และแตกต่าง เพราะเป็นการเรียนผ่านกิจกรรมครูเจ้าของของภาษา และเอาใจใส่เด็กๆ อย่างทั่วถึง ทำให้เด็กๆ รู้สึกอบอุ่นและมั่นใจ

นอกจาก Little Maple Nursery จะเปิดสอนเด็กๆ คอร์ส Nursery แล้ว ที่นี่ยังมีคอร์สภาษาอังกฤษวันเสาร์ EFL Courses (English as a Foreign Language) ซึ่งฝึกฝนน้องๆ ให้ได้เรียนภาษาอังกฤษอย่างสนุกสนานกับเจ้าของภาษาโดยเฉพาะ ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ซึ่งความสนุกจากการเรียนจะทำให้น้องๆ เกิดทัศนคติที่ดีต่อภาษา ทำในน้องๆ สนใจเรียน  และสามารถเรียนรู้ภาษาได้อย่างถูกต้อง เป็นธรรมชาติ โดยเริ่มจากการฟังและพูด ผ่านการโต้ตอบกับ Teacher ซึ่งจะทำให้น้องๆ สามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นธรรมชาติ โดยไม่จำเป็นต้องเขียนหรืออ่านได้

EFL Courses เหมาะสำหรับน้องๆ ในวัย 1 – 10 ขวบ เปิดสอนเฉพาะวันเสาร์ เรียนคอร์สละ 12 ครั้ง ที่ Little Maple Nursery สาขาสาทร โดยในแต่ละคอร์สนั้นก็ได้ออกแบบให้เหมาะกับเด็กแต่ละช่วงอายุ ในแต่ละสัปดาห์ก็จะเปลี่ยนหัวข้อการสอนไม่ให้ซ้ำกัน เพื่อเพิ่มความหลากหลายและกระตุ้นการเรียนรู้คำศัพท์ได้มากขึ้น ใน 1 คอร์สจะรับเด็กไม่เกิน 12 คน เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนกับ Teacher อย่างใกล้ชิด ผู้ปกครองสามารถพาน้องๆ ไปทดลองเรียนได้ โดยมีค่าใช้จ่ายเท่ากับการเรียน 1 ครั้ง

 • คอร์สที่ 1 14 พฤษภาคม 2016 – 6 สิงหาคม 2016
 • คอร์สที่ 2 20 สิงหาคม 2016 – 12 พฤศจิกายน 2016
 • คอร์สที่ 3 26 พฤศจิกายน 2016 – 11 มีนาคม 2017

มารู้จักกับคอร์สต่างๆ ของ EFL Courses กันค่ะ

 • คอร์ส English by Theme เหมาะสำหรับน้องๆ 1 – 2 ขวบ ซึ่งคุณพ่อหรือคุณแม่สามารถเข้ามาร่วมสนุกในห้องเรียนได้ ในคอร์สนี้จะเน้นในเรื่องของการฟังและคำศัพท์พื้นฐาน เพื่อให้น้องๆ ได้คุ้นเคยกับภาษาอังกฤษมากขึ้น ทั้ง Teacher จะร้องเพลงภาษาอังกฤษแทนการเปิดจากเครื่องเล่น เพื่อให้น้องๆ จับสำเนียงการพูดได้อย่างชัดเจน น้องๆ จะมีส่วนร่วมในการร้องเพลง พร้อมทำท่าประกอบ และจดจำคำศัพท์ง่ายๆ ได้มากขึ้น ใช้เวลาในการเรียนครั้งละ 1 ชั่วโมง
Theme
คอร์ส English by Theme
 • คอร์ส English by Alphabet เหมาะสำหรับน้องๆ 2-3 ขวบ จะเน้น Vocabulary ตามแต่ละตัวอักษร เพื่อให้น้องๆ จำ ตัวอักษรได้ทั้งหมด และรู้จักคำศัพท์ พร้อมทั้งเรียนรู้โครงสร้างประโยคง่ายๆ สามารถแต่งและพูดเป็นประโยคเองได้ เพิ่มความสนุกในการเรียนด้วยการร้องเพลงและกิจกรรมที่เป็น Two-Way Communication  ใช้เวลาในการเรียนครั้งละ 2 ชั่วโมง
Alphabet
คอร์ส English by Alphabet
 • คอร์ส Applied English I เหมาะสำหรับน้องๆ 3-5 ปี คอร์สนี้จะสอนภาษาอังกฤษและแทรกในส่วนของคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และศิลปะ เน้นพูดมากขึ้น สอนความรู้รอบตัว น้องๆ สามารถลงมือปฏิบัติเล่นสนุกกับกิจกรรมต่างๆ เช่นเรื่องบ้าน บ้านทำจากปูน ผสมน้ำ ทราย ก็จะเอาปูนมาให้น้องๆ ผสม บ้านประกอบด้วยอะไร ถ้าวาดรูปบ้านจะมีสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม ดาวเป็นต้น ซึ่งในแต่ละสับดาห์ topic ในการสอนก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ใช้เวลาในการเรียนครั้งละ 1 ชั่วโมง 45 นาที
Applied 1
คอร์ส Applied English I
 • คอร์ส Conversation เหมาะสำหรับน้องๆ อายุ 3-5 ปี  เน้นพูดคุยเป็นเรื่องราว ตอบโต้เรื่องต่างๆ เป็นการฝึกการกล้าแสดงออก มีคำศัพท์ที่ซับซ้อนมากขึ้น คุยเรื่องไกลตัวมากขึ้น ในคอร์สนี้จะต่อเนื่องมาจากคอร์ส Applied English I ใช้เวลาในการเรียนครั้งละ  ชั่วโมง 30 นาที
Conver
คอร์ส Conversation
 • คอร์ส Applied English 2 เหมาะสำหรับน้องๆ อายุ 5-7 ปี ส่วนใหญ่จะเป็นน้องๆ ที่มีพื้นฐานจากคอร์ส Applied English I มาแล้ว โดยในคอร์สนี้มีกิจกรรมบูรณาการมากขึ้น สอนคำศัพท์ที่ละเอียดมากยิ่งขึ้น เช่น ในหน้าของคนมีมากกว่าหู ตา จมูก แต่สอนคำศัพท์เพิ่มเติมเช่น ขนคิ้ว ขนตา ตาตี่ ตา 2 ชั้น หน้าแบบกลม ผิวขาว คนไทยจะหน้าตาแบบนึง ฝรั่งจะหน้าตาอีกแบบนึง เป็นต้น ใช้เวลาในการเรียนครั้งละ 1 ชั่วโมง 30 นาที
คอร์ส
คอร์ส Applied English II
 • คอร์ส Cooking เหมาะสำหรับน้องๆ อายุ 5-7 ปี น้องๆ จะได้เรียนภาษาอังกฤษโดยผ่านคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาหาร และได้ทำอาหารเพื่อทานเอง ซึ่งจะเป็นการฝึกทักษะการใช้กล้ามเนื้อมือ และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การแบ่งปัน การรอคอย การที่น้องๆ ได้มีส่วนช่วยในการประกอบอาหารจะทำให้น้องๆ จดจำคำศัพท์ที่เกี่ยวกับขั้นตอนหรือกระบวนการทำอาหารได้อย่างรวดเร็ว และเมื่อน้องๆ ได้ชิมอาหารที่ทำเอง ก็จะเกิดความภูมิใจ และอยากเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น ใช้เวลาในการเรียนครั้งละ 1 ชั่วโมง 30 นาที
คอร์ส Cooking
คอร์ส Cooking
 • คอร์ส Fun Writing เหมาะสำหรับน้องๆ อายุ 7-10 ปีที่เริ่มอ่านภาษาอังกฤษได้แล้ว  ฝึกการคิดอย่างเป็นระบบ และเรียบเรียงความคิดให้เป็นประโยค เน้น Grammar เพื่อให้สามารถเขียนได้อย่างถูกต้อง ในแต่ละสัปดาห์จะมีเนื้อหาที่หลากหลายและน่าสนใจใช้เวลาในการเรียนครั้งละ 1 ชั่วโมง 30 นาที
คอร์ส Fun Writing
คอร์ส Fun Writing

จุดเด่นของ EFL Courses

 • เป็นการเรียนระบบเปิด เด็กๆ จะมีอิสระทางความคิด แสดงความคิดเห็นได้โดย Teacher จะกระตุ้นการตอบโดยไม่จำกัดความคิดของของเด็ก
 • สถานที่กว้างขวาง เด็กจะชอบและรู้สึกเหมือนบ้าน ได้ทำกิจกรรมทั้ง indoor และ outdoor
 • Teacher ที่สอนเป็น native speaker ที่สอนกับ Little maple Nursery เป็นระยะเวลายาวนาน ซึ่งมีความเข้าใจในตัวเด็ก สอนสนุก เด็กจะซึมซับภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง และมีความอยากสื่อสารกับ Teacher ในชีวิตประจำวัน
 • หลักสูตรที่ใช้ในการเรียน เป็นหลักสูตรที่ใช้ Concept จากประเทศแคนาดา topic ต่างๆ ในการเรียนเป็นเรื่องที่น่าสนใจ หลากหลาย และได้เรียนลึกกว่าที่อื่นๆ นอกจากนี้น้องๆ จะได้ลงมือปฏิบัติจริง การเรียนเรื่องรองเท้า ก็จะสอนว่ารองเท้ามีกี่แบบ รองเท้าทำจากอะไร ส่วนประกอบต่างๆ ของรองเท้าเรียกว่าอะไร และให้น้องๆ ได้ทดลองทำรองเท้าใส่เองอย่างง่ายๆ โดยใช้กระดาษ  ซึ่งที่อื่นๆ จะไม่ได้สอนในลักษณะนี้น้องๆ จะรู้สึกสนุก สามารถจดจำคำศัพท์ได้เองโดยอัตโนมัติ
 • ครูพี่เลี้ยง เข้าใจเด็ก รักเด็ก ปฏิบัติกับเด็กอย่างให้เกียรติ ทำให้เด็กๆ ไว้ใจ และมั่นใจ กล้าแสดงออก
 • เด็กจะได้ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน และกล้าแสดงออก ช่วยเหลือตัวเองได้ มีความเป็นระเบียบมากขึ้น

ค่าเรียน

 • คอร์ส English by Theme คอร์สละ 3200 บาท
 • คอร์ส English by Alphabet คอร์สละ 5800 บาท 
 • คอร์ส Applied English I คอร์สละ 5200 บาท
 • คอร์ส Conversation คอร์สละ 5800 บาท
 • คอร์ส Applied English 2 คอร์สละ 5800 บาท
 • คอร์ส Cooking คอร์สละ 6000 บาท
 • คอร์ส Fun Writing คอร์สละ 6000 บาท

Promotion 

ลงเรียน 2 คลาส ลดเพิ่ม 5%

รายละเอียดเพิ่มเติม www.littlemaplenursery.com

Sathorn branch : 58, Soi Sathorn 9, South Sathorn Rd, Bangkok 10120

Tel. 02-286-2772 087-495-5490 081-398-3115

Line ID : littlemaplenursery

 

logo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *